Behouden we een zwembad in Veldhoven?

Dinsdag 8 november jl.  zijn de algemene beschouwingen gehouden voor de begroting 2017 van de gemeente Veldhoven. Bij deze beschouwingen is het zwembad ook ter sprake gekomen. Naar aanleiding van het door de werkgroep opgestelde en ingediende rapport ‘Behoud zwembad’ is er een motie ingediend om een extra oordeelvormende vergadering … Lees verder