Contributie

Contributie seizoen 2017-2018:

OnderdeelDuurm.i.v. 1 juli 2017
LeszwemmenKwartaal€ 42
Trimgroep maandagavondkwartaal€ 46
Wedstrijdgroep alleen training (WP, WZ, OWH)kwartaal€ 57
Wedstrijdgroep onder 18 jaar (met startnummer)kwartaal€ 65
Wedstrijdgroep boven 18 jaar (met startnummer)kwartaal€ 76

Toelichting contributiebetaling
Wordt er aan meerdere onderdelen deel genomen, dan geldt de hoogste contributie. Wij verzoeken u vriendelijk een machtiging af te geven voor een automatische incasso. Het machtigingsformulier kan ook worden opgevragen aan de Njordkassa in het zwembad den Ekkerman. Bij een een automatische incasso zal de contributie rond 28 januari, 28 maart, 28 juni en 28 september automatisch worden afgeschreven van uw rekening. Indien u zelf de contributie over wilt maken, dient deze vóóraf te worden voldaan door overmaking op banknummer NL43INGB0001204762 t.n.v. Zwemvereniging Njord te Veldhoven onder vermelding van voor– en achternaam van het lid en over welk kwartaal het betreft. (kwartaal begint op 1/1, 1/4, 1/7, 1/10). Graag op tijd betalen. Indien u niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning, verhoogd met € 5,– administratiekosten.

Contributiekaart
Ieder jaar ontvangt een ieder lid een nieuwe contributiekaart. Deze contributiekaart dient, voorzien van een (pas)foto, bij iedere zwemles aan de kassa op verzoek getoond te worden.

Startnummerbijdrage
Leden van 12 jaar en ouder die deelnemen aan wedstrijden van het wedstrijdzwemmen en/of waterpolo krijgen naast bovenvermelde contributiebijdrage ook nog een factuur (of automatische incasso) voor de startnummerbijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de kosten die de KNZB aan de vereniging doorberekend en bedraagt voor 2018 € 34,25 per lid. Deze bijdrage wordt begin van het kalenderjaar bij de leden in rekening gebracht.

Reacties zijn gesloten.