Benoeming Leden van Verdiensten

leden van verdienste2

Het doet het bestuur van V.Z.V. Njord een genoegen om de navolgende Njord-leden voor te dragen als  “Lid van Verdienste” , d.d. woensdag 20 maart 2013, tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het betreft de leden:

Marieke Bergefurt, Erik Hafkemeijer, Frank Idsinga, Jeffrey Smits, Saskia Tops en Jeroen van Vark.

Genoemde personen, uit alle disciplines die Njord kent, zijn leden van de Kampcommissie. Deze commissie ontstond al in 2011 na de ALV, omdat er een grote behoefte was aan samenwerking en binding tussen de diverse disciplines binnen V.Z.V. Njord.

Door hun enthousiasme, en nimmer aflatende ijver om erin 2012 een fantastisch Njordkamp van te maken, kunnen we nu terugkijken op een super kamp voor onze jonge sporters, dat zeker een vervolg zal krijgen.

Zij hebben laten zien dan V.Z.V. Njord een grote familie kan zijn, waarin samenwerking, sport, spel en samen plezier hebben op de eerste plaats staat.

Namens het bestuur van Njord ontzettend bedankt voor jullie inzet!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.