De meest belangrijke punten uit de algemene ledenvergadering van 29 maart 2017

  1. Na bijna 30 jaar voorzitterschap, doet Piet van Gorp een stapje terug en treedt af als voorzitter van de vereniging. Hubert Beeren volgt Piet op. Piet blijft nog wel actief voor de vereniging.
  1. Veldhoven krijgt definitief een nieuw zwembad! Voordat het nieuwe bad er staat gaan er nog wel een aantal jaren, veel rekenwerk en vele overleggen overheen maar met een hamerslag door burgemeester Mikkers is het nieuwe bad een feit.
  1. Om de opgelegde bezuiniging van de subsidie enigszins te compenseren, heeft de A.L.V. ingestemd met een contributieverhoging van 5% met ingang van 1 juli 2017.
  1. De uitreiking van de bekers en een oorkonde voor leden en vrijwilligers die zich positief onderscheiden hebben in het afgelopen jaar door hun prestaties. Een beker voor Ivar Koevoet (zwembokaal), Ties v.dr. Schaaf (Frans Jansen Bokaal), Jarno Dekkers (Njord verenigingsbeker), Peter Spit & Hubert Beeren & Arjen Buit (Njord prestatiebeker). Bets Sleegers is benoemd tot erelid. Huldiging van een 4-tal jubilarissen vanwege 25 jaar lidmaatschap: Marjolein Hermans-den Bieman (leszwemmen), Ronnie te Boekhorst (waterpolo), Marleen de Laat en Anja Wilting (trimzwemmen).  1. Peter Spit presenteert het stategisch plan dat hij samen met Arjan Buit en Hubert Beeren heeft opgezet om de vereniging toekomstbestendig te maken. Dit met het oog op de veranderingen in de maatschappij in combinatie met de veranderingen die ook het nieuwe zwembad aan de inzet van vrijwilligers binnen de vereniging vraagt.
  1. Al 2 jaar eerder aangekondigd, maar dit jaar zal de commissie Contributie toch echt opgericht worden en aan de slag gaan om het contributiebeleid onder de loep te nemen.
  1. Ook de Sponsorcommissie zal dit jaar gestalte krijgen. Inkomsten vanuit sponsoring worden steeds belangrijker om de subsidieverlaging op te vangen en contributie betaalbaar te houden.
  1. Dit jaar bestaat de vereniging 75 jaar. In het weekend van 10 en 11 juni wordt dit gevierd door een feestavond (zaterdagavond) voor de leden en vrijwilligers vanaf 15 jaar en een spelmiddag (zondag) voor onze jeugdleden.
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.