Disclaimer

V.Z.V. Njord is eigenaar van de website “Veldhovense Zemvereniging Njord” en alle onderdelen daarvan, uitgezonderd bepaalde links. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken en/of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van V.Z.V. Njord. De op deze website getoonde informatie wordt door V.Z.V. Njord met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat er informatie op de site onvolledig en/of onjuist is. V.Z.V. Njord behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder enige voorafgaande kennisgeving door te voeren. Hoewel V.Z.V. Njord alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is V.Z.V. Njord niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van “vzvnjord.nl”, welke geen eigendom zijn van V.Z.V. Njord. Hoewel V.Z.V. Njord selectief is ten aanzien van deze sites, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door V.Z.V. Njord worden onderhouden wordt afgewezen. V.Z.V. Njord sluit aansprakelijkheid in elke vorm uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Reacties zijn gesloten.