Nieuws van de Bestuurstafel Oktober 2013

Nieuws van de bestuurstafel, Oktober 2013

Op dit moment speelt de toekomst van het zwembad een heel belangrijke rol. Tijdens de raadsvergadering van 21 oktober jl. hebben wij, tezamen met het Stichtingbestuur en de directie van het zwembad een vuist gemaakt en duidelijk aangegeven dat de toekomst van het zwembad en van V.Z.V. Njord afhangt van hun beslissing rondom het zwembad. De gemeente wil nl. het zwembad binnen 2 jaar volledig privatiseren.

Het Stichtingbestuur en de directie van het zwembad betrekt onze vereniging er ook bij omdat wij de grootste gebruiker van het zwembad zijn. Belangrijk is dat het zwembad behouden blijft voor de gemeente Veldhoven maar minstens zo belangrijk is dat zwemmen betaalbaar blijft.

Wordt het bad geprivatiseerd, dan kunnen we grote prijsstijgingen verwachten, zowel voor entreekaartjes, als voor de huur van het bad. Zwemmen wordt op deze manier een elitesport en houdt het bestaansrecht van V.Z.V. Njord op.

Tezamen met het Stichtingsbestuur en de directie van het zwembad  zullen we de steun van politiek Veldhoven heel hard nodig hebben dit.

Daarom zullen wij ook bij de volgende raadsvergaderingen vertegenwoordigd zijn en zullen wij ons hard maken voor het behoud van een sportbad in Veldhoven.

Daarnaast hebben wij richting de politiek kenbaar gemaakt dat onze voorkeur uitgaat naar een nieuw te bouwen multifunctioneel sportcentrum, centraal gelegen in Veldhoven. Maar mocht dit onmogelijk zijn, dan zou naar onze mening het huidige zwembad, de aanliggende sporthal en het sportcafé als één geheel onder één beheerder onder gebracht moeten worden.

Wij hebben de politiek dringend verzocht om snel duidelijkheid te scheppen.

We houden u op de hoogte. Houd in de gaten welke politieke partijen de zwemsport  positief gezind zijn!

Daarnaast zijn wij bezig met de omvorming van de bestuursvorm binnen Njord. Uit een gehouden onderzoek kwam naar voren dat structuurwijziging nodig is. Er wordt een commissie gevormd, die zich hiermee bezig gaat houden.

Maar ook de samenwerking tussen de diverse disciplines zal verder uitgebouwd gaan worden. Er zijn meer gebruik gemaakt gaan worden van de capaciteit en kwaliteit van de trainers bij de andere disciplines. Enerzijds om het tekort aan handjes aan de badrand op te lossen, anderzijds om de kwaliteit van lesgeven/training geven te verbeteren en het plezier in de zwemsport bij onze leden te verhogen.

Per slot van rekening gaat het toch om de zwemvreugde voor onze kinderen.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.