het Nieuws van de Bestuurstafel van 18 februari 2013

Het belangrijkste nieuws was toch wel de presentatie van onze nieuwe website. Er is door verschillende mensen hard aan gewerkt om er inderdaad iets moois en duidelijks van te maken. Tevens hopen we hier te laten zien dat we een bruisende vereniging zijn die met de tijd mee gaat en vooruitstrevend wil zijn in de zwemsport.

Maar wie kan dat beter beoordelen dan u als bezoeker van onze site: www.vzvnjord.nl

Verder hebben we tijdens de vergadering terugblik geblikt op de speciale bijeenkomst die we eind januari gehad hebben met alle geledingen van Njord. Deze bijeenkomst was georganiseerd om een nog betere samenwerking tussen de commissies tot stand te brengen, en een mogelijk effectievere aanpak van onze vergaderingen.
Een betere afstemming tussen de trainers van de diverse activiteiten staat hoog op onze agenda en is tevens belangrijk om tot een optimale badwaterverdeling te komen..
We streven er naar om onderling te profiteren van elkaars sterke punten.

Verder zijn sinds kort onze faciliteiten uitgebreid met het Masterzwemmen. De eerste leden hebben zich al aangemeld en zijn al fanatiek bezig met de trainingen (op maandagavond).

Middels het project Sjors Sportief (voor basisschool kinderen) hebben zowel voor het onderwaterhockey als voor het waterpolo de nodige kinderen zich aangemeld. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met die onderdelen van de zwemsport waar je niet meteen aan zou denken om te gaan doen, maar wel goed is om sportief bezig te zijn.

Een ander punt is de activiteit aangaande de sponsorzaken. Nu het financieel steeds moeilijker wordt voor verenigingen, is een sponsorcommissie van essentieel belang. Een aantal mensen heeft al zitting genomen in deze commissie. Daarnaast maken we gebruik van een extern professioneel bureau.
Graag willen wij de sponsorcommissie nog wat uitbreiden met één of twee enthousiaste mensen. Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier op onze website.

Dan kunnen wij melden dat we als een van de eerste verenigingen klaar zijn aangaande de verklaringen van goed gedrag (VOG) voor onze trainers, ploegleiders en andere vrijwilligers die in contact komen met de kinderen..
We zijn er dan ook trots op dat we namens het NOC NSF de complimenten hebben gekregen dat we deze materie zo snel en doeltreffend hebben afgewerkt.
Onze methode en aanpak is door het NOC NSF gepresenteerd in de diverse vakbladen als voorbeeld voor andere sportverenigingen.

Als laatste wil ik u via deze weg attenderen op de jaarvergadering welke gehouden gaat worden op woensdag 20 maart a.s. in De Uitwijk. Aanvang 20.30 uur. Wij hopen u die avond te mogen verwelkomen.

Namens het Bestuur,

Piet van Gorp, Voorzitter

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.