Vacatures Dagelijks bestuur

Vacature Voorzitter

Na bijna 30 jaar voorzitterschap gaat Piet van Gorp (om gezondheidsredenen) zijn functie neerleggen. Daarom zijn wij op zoek naar een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm wil geven aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

Als voorzitter ben je als een spin in het web en komen er vele lijnen bij je samen. Je bent een belangrijke factor in een uitstekend samenwerkend bestuur, dat toch op uiterst vriendschappelijke basis met groot respect voor elkaar samenwerkt en democratisch besluit.

Je belangrijkste eigenschap is dat je de doelen waarnaar V.Z.V. Njord streeft altijd voor ogen hebt, bij alles wat je doet.
De werkzaamheden zijn gevarieerd en breed. Je wordt uiteraard grondig ingewerkt. Dat is mede de reden dat het huidige bestuur deze vacature nu al plaatst.

We zoeken :

Profiel

 • Heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
 • Heeft visie en draagt deze actief uit
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en in het bijzonder onderhandelings-vaardigheden
 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
 • Zoekt naar consensus tussen betrokkenen
 • Is besluitvaardig en doortastend
 • Beschikt over inlevingsvermogen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers e.d.)
 • Heeft het vermogen om op een stimulerende wijze te delegeren
 • Een hart voor de zwemsport is een pré
 • Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging

 De taken

 • Weet diverse belangen binnen club en in het bestuur te vertegenwoordigen en treedt als zodanig naar buiten
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Is voorzitter van de bestuurs- en ledenvergaderingen
 • Zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners zoals andere verenigingen in de regio.
 • Anticipeert op externe ontwikkelingen, vanuit het perspectief van de vereniging
 • Zorgt voor een door de leden gedragen beleidsplan
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

Inschatting Tijdsbesteding

 • 10 tot 15 uur per week

Vergoeding

 • Betreft vrijwilligerswerk, dus uitsluitend werkelijk gemaakte en aantoonbare kosten.

Meer weten: neem contact op met Hubert Beeren (06-532.544.98) of Lianne Blaauw (06-110.11.464)

Vacature Secretaris

Al diverse jaren staat binnen de vereniging Njord de vacature van secretaris open. Al die jaren zijn de taken van de secretaris verdeeld over de andere bestuursleden wat extra belasting voor hen betekende. Het plafond is bereikt en daarom zijn we dringend op zoek naar een man/vrouw die deze functie wil uitvoeren.

De secretaris: het geheugen én het geweten van de club
De secretarisfunctie bestaat uit meerder onderdelen. Allereerst is de secretaris het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren en archiveren. Ten tweede moet de secretaris zorgen voor het geweten van de organisatie. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? Tot slot bewaakt de secretaris de procedures

Je bent een belangrijke factor in een uitstekend samenwerkend bestuur, dat toch op uiterst vriendschappelijke basis met groot respect voor elkaar samenwerkt en democratisch besluit.

Je belangrijkste eigenschap is dat je de doelen waarnaar V.Z.V. Njord streeft altijd voor ogen hebt, bij alles wat je doet. De werkzaamheden zijn gevarieerd en breed. Je wordt uiteraard grondig ingewerkt.

We zoeken :

Profiel

 • Is punctueel en werkt systematisch
 • is in staat om in structuren te denken
 • Is in staat om bestuurs- en verenigingsafspraken zodanig vast te leggen dat deze voor opvolgers begrijpelijk zijn
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Houdt altijd het algemeen verenigingsbelang voor ogen
 • Is besluitvaardig
 • Beschikt over inlevingsvermogen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers e.d.)
 • Is doortastend
 • Heeft het vermogen te delegeren
 • Een hart voor de zwemsport is een pré

De taken

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.

 • neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;
 • verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen;
 • verzamelt centraal de notulen van overige commissies;
 • houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar;
 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;
 • ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;
 • geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de sportbond;
 • verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur;
 • is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (sportbond, gemeente, andere verenigingen).

Inschatting Tijdsbesteding

 • 5 tot 10 uur per week

Vergoeding

 • Betreft vrijwilligerswerk, dus uitsluitend werkelijk gemaakte en aantoonbare kosten.

Meer weten: neem contact op met Hubert Beeren (06-532.544.98) of Lianne Blaauw (06-110.11.464)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.