Wat is een Competitie wedstrijd

Klik hier om dit in .PDF te lezen

Bepalingen Competitie Zwemwedstrijden

Hoofdklasse 15 teams,  A – klasse 30 teams,  B – klasse 30 teams en de C – klasse 30 teams.

Verder kennen wij het district 1e klasse, waar V.Z.V. Njord in zwemt en het district is afhankelijk van de totaal aantal verenigingen in de Kring Brabant van de KNZB.

District 2e klasse;  is afhankelijk van totaal aantal verenigingen per district.

District 3e klasse;  is afhankelijk van totaal aantal verenigingen per district.

Aan de E.ON Nationale Zwemcompetitie kan worden deelgenomen door zwemmers en zwemsters vanaf de zesde verjaardag.

De resultaten van de programmanummers voor de leeftijdsgroep minioren 4 en later tellen niet mee voor het wedstrijdresultaat van het deelnemende team.

De leeftijdsgroep minioren 4 kan wel starten op de programmanummers voor jongens minioren 6 en later en meisjes junioren 1 en later en kan in dat geval voor de puntentelling in aanmerking komen.

Voor minioren dient u zich te houden aan de leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen in het KNZB reglement.

Organisatie en accommodatie

Wedstrijden worden door één of meer van de deelnemende verenigingen georganiseerd en kunnen in een 25 of 50 meter bad gezwommen worden. De tijden die in een 25 meter bad gezwommen zijn kunnen door het zogenaamde ,,keerpuntvoordeel” veelal iets sneller zijn. Bij wedstrijden van de zwemcompetitie wordt de 2 starts regel gehanteerd.

Data  van de Competitie Zwemwedstrijden

De wedstrijden van de E.ON Nationale Zwemcompetitie dienen op de  vastgestelde data door de KNZB te worden gezwommen. Verzoek om van de vastgestelde datum af te wijken dienen minimaal vijf weken voorafgaand aan de vastgestelde datum te worden ingediend bij het Bondsbureau KNZB, ter attentie van de competitieleider E.ON Nationale Zwemcompetitie, Postbus 7217, 3430 JE  in Nieuwegein.

De volgorde van de programma’s

Van de volgorde van het programma in de vijf competitie wedstrijden mag niet worden afgeweken.

Inschrijving en vervanging

De inschrijving voor de competitie wedstrijd vindt plaats bij de organiserende vereniging. Voor alle klassen geldt dat een zwemmer individueel in iedere ronde in slechts één leeftijdscategorie mag worden opgenomen in de puntentelling; estafettes worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Het is hierbij toegestaan om uit te komen in een hogere leeftijdscategorie, maar in dat geval kan de zwemmer in de betreffende ronde ook alleen in die hogere leeftijdscategorie mee tellen. We  kennen de volgende leeftijdscategorieën voor het seizoen 2012 – 2013. Het seizoen loopt van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013.

meisjes / dames: meisjes minioren 4 en latergeboren in 2003 – 2004 – 2005
meisjes junioren 1 en latergeboren in 2001 – 2002
meisjes junioren 3 en latergeboren in 1999 – 2000
meisjes jeugd 2 en later geboren in 1997 – 1998
dames senioren 2 en latergeboren in 1995 – 1996
dames senioren opengeboren in 1994 en eerder
jongens / heren: jongens minioren 4 en later geboren in 2003 – 2004 – 2005
jongens minioren 6 en later geboren in 2001 – 2002
jongens junioren 2 en latergeboren in 1999 – 2000
jongens junioren 4 en latergeboren in 1997 – 1998
jongens jeugd 2 en latergeboren in 1995 – 1996
heren senioren opengeboren in 1994 en eerder

De KNZB heeft leeftijdsbeperkingen opgesteld voor minioren 1 (geboren in 2006)  tot en met minioren 5 (geboren in 2002),  zoals per leeftijdsgroep maximale afstand per programma- nummer, het aantal programmanummers, inclusief de estafettes, het maximaal aantal meters per dag. Vooral de jongere minioren mogen niet in een hogere leeftijdsgroep uitkomen. In juli / augustus, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, worden vijf competitie wedstrijden verspreid over het zwemseizoen vastgesteld.

Voor het verkrijgen van het wedstrijdresultaat dient een secondepuntentelling te worden toegepast. Een tijd van 1.17.81 is dus 1 minuut = 60 punten, 17 seconden = 17 punten en 0,81 seconden = 0,81 punten, totaal 77,81 punten. Bij diskwalificatie dient bij de gezwommen tijd 3 strafseconden per 50 meter te worden opgeteld, met dien verstande dat per deelnemer of estafetteploeg het maximaal aantal strafseconden per start 9 bedraagt. Voor 25 meter nummers dient derhalve 1,5 strafseconde te worden opgeteld. Op alle telformulieren staan voor elk nummer vervangende tijden vermeld. Deze vervangende tijd wordt voor de puntentelling gehanteerd indien: de deelnemer langzamer is dan de vervangende tijd. (Bij vervangende tijden behoeven nooit strafseconden opgeteld te worden). Er sprake is van diskwalificatie zonder tijdvermelding en geen andere deelnemer opgevoerd kan worden.

Bijzonderheden: voor elke competitie wedstrijd geldt de 2-startsregel.
Puntentllinge: per programmanummer tellen de tijden van de twee snelste.
Sluitingsdatum: is de uiterste datum waarop de opstelling van de komende competitie
Afmelden: uiterlijk dinsdagavond voor 20.00 uur voor de wedstrijddag.
Formulier: wedstrijd door het wedstrijdsecretariaat van ,,Njord” naar de KNZB Kring Brabant moet worden gestuurd.

Comments are closed.