Contributie

Contributie seizoen 2018-2019:

Ingangsdatum: 1 jan 2019, Bedragen in Euro

  Periode
Contributie 
m.i.v. 1 Jan. 2019
Trainings-
geld
Bijdrage 
Wedstrijden
Totale 
Contributie
Inschrijfgeld nieuwe leden Eenmalig 5.00     5.00
Lesmaterialen nieuwe leden leszwemmers Eenmalig 15.00     15.00
Startnummer bijdrage wedstrijden aktieve leden, wedstrijdzwemmen en waterpolo Eenmalig per jaar 34.90      
Startnummer bijdrage wedstrijden niet aktieve leden, wedstrijdzwemmen en waterpolo Eenmalig per jaar 48.00      
Basis Contributie Zwemvereniging Njord Kwartaal 43.00     43.00
Leszwemmen Kwartaal 43.00     43.00
Onderwaterhockey  alleen trainen Kwartaal 43.00 15.00   58.00
Onderwaterhockey  onder 18 jaar Kwartaal 43.00 15.00 8.00 66.00
Onderwaterhockey  boven 18 jaar Kwartaal 43.00 15.00 19.00 77.00
Waterpolo alleen trainen Kwartaal 43.00 15.00   58.00
Waterpolo onder 18 jaar Kwartaal 43.00 15.00 8.00 66.00
Waterpolo boven 18 jaar Kwartaal 43.00 15.00 19.00 77.00
Trimzwemmen (maandagavond) Kwartaal 43.00 4.00   47.00
Zwempolo kwartaal 43.00     43.00
Wedstrijdzwemmen alleen trainen Kwartaal 43.00 15.00   58.00
Wedstrijdzwemmen onder 18 jaar (met startnummer) Kwartaal 43.00 15.00 8.00 66.00
Wedstrijdzwemmen boven 18 jaar (met startnummer) Kwartaal 43.00 15.00 19.00 77.00
Indien deelname meerdere disciplines, bijdrage Kwartaal 2.50     2.50

 

Toelichting contributiebetaling

Wordt er aan meerdere onderdelen deel genomen, dan geldt de hoogste contributie. Wij verzoeken u vriendelijk een machtiging af te geven voor een automatische incasso. Het machtigingsformulier kan ook worden opgevragen aan de Njordkassa in het zwembad den Ekkerman. Bij een een automatische incasso zal de contributie rond 28 januari, 28 maart, 28 juni en 28 september automatisch worden afgeschreven van uw rekening. Indien u zelf de contributie over wilt maken, dient deze vóóraf te worden voldaan door overmaking op banknummer NL43INGB0001204762 t.n.v. Zwemvereniging Njord te Veldhoven onder vermelding van voor– en achternaam van het lid en over welk kwartaal het betreft. (kwartaal begint op 1/1, 1/4, 1/7, 1/10). Graag op tijd betalen. Indien u niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning, verhoogd met € 5,– administratiekosten.

Contributiekaart

Ieder jaar ontvangt een ieder lid een nieuwe contributiekaart. Deze contributiekaart dient, voorzien van een (pas)foto, bij iedere zwemles aan de kassa op verzoek getoond te worden.

Startnummerbijdrage

Leden van 12 jaar en ouder die deelnemen aan wedstrijden van het wedstrijdzwemmen en/of waterpolo krijgen naast bovenvermelde contributiebijdrage ook nog een factuur (of automatische incasso) voor de startnummerbijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de kosten die de KNZB aan de vereniging doorberekend en bedraagt voor 2019 € 34,90 per lid. Deze bijdrage wordt begin van het kalenderjaar bij de leden in rekening gebracht.

Reacties zijn gesloten.