Behouden we een zwembad in Veldhoven?

Dinsdag 8 november jl.  zijn de algemene beschouwingen gehouden voor de begroting 2017 van de gemeente Veldhoven. Bij deze beschouwingen is het zwembad ook ter sprake gekomen. Naar aanleiding van het door de werkgroep opgestelde en ingediende rapport ‘Behoud zwembad’ is er een motie ingediend om een extra oordeelvormende vergadering te gaan beleggen.

 De wethouder moet voor 1 juli 2017 met een nieuw voorstel komen en er moet een besluitvormende vergadering zijn geweest. Het uitgangspunt moet het plan van de werkgroep zijn, wat alle politieke partijen inmiddels in hun bezit hebben. Voor 1 juli 2017 moet de wethouder ook met een dekkingsvoorstel komen om het plan te kunnen realiseren.
Dit betekent dat de wethouder ook niet in december (wat oorspronkelijk de bedoeling was) hoeft te komen met zijn sluitingsplan maar dat dit is uitgesteld (en hopelijk geldt hier ook van uitstel komt afstel).

 Dankzij het rapport van de Werkgroep Behoud Zwembad, staat het zwembad weer op de agenda van de Veldhovense Politiek. We kunnen dus nog steeds niet met zekerheid zeggen dat Veldhoven een zwembad houdt, maar de kans is wel weer toegenomen. We willen nog extra vermelden dat de Raad van Veldhoven haar waardering heeft uitgesproken voor het door de werkgroep opgesteld rapport. Onze complimenten en grote dank aan de leden van de werkgroep, m.n. voor onze Njord-mensen Arjen Buit, Peter Spit en Hubert Beeren.

 Namens het bestuur

 Piet van Gorp en Lianne Blaauw

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.