Formulieren

Inschrijfformulier

Machtigingsformulier

Opzegging: Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, moet u dit van tevoren schriftelijk melden. U kunt het lidmaatschap aan het eind van het kwartaal beëindigen. Als u in geval van ziekte, blessure of zwangerschap tijdelijk niet aan de zwemactiviteiten kunt deelnemen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat lesgevers weten waar ze aan toe zijn. Bovendien kunt u de contributie stop zetten, mits het verzuim minstens één maand bedraagt en u dit aanvraagt bij de ledenadministratie.

Voor vragen over uw lidmaatschap of contributiebetaling verwijzen wij u naar:

ledenadministratie@vzvnjord.nl
Germa Compen
Tel: 040-2012932 (na 18.00 uur)

Reacties zijn gesloten.