Nieuws van de Bestuurstafel Maart 2013

Nieuws van de Bestuurstafel maart 2013

De belangrijkste punten waren de zaken met betrekking van het reilen en het zeilen binnen het zwembad en de zaken rondom de ledenvergadering. Met de directie van het zwembad zijn we overeen gekomen dat versleten materialen vervangen gaan worden (denk hierbij aan de wedstrijdlijnen, onderwaterhockeydoelen, stoeltjes voor de officials). Ook heeft de directie doorgegeven dat de blauwe inloopmat uit oogpunt van hygiëne niet meer gebruikt wordt en verzoeken zij ons er op toe te zien dat het publiek blauwe slofjes aantrekt. V.Z.V. Njord zal zorgen voor een bak met de slofjes waar het publiek bij binnenkomst in het sportbad de slofjes uit kan halen en bij het verlaten van het bad de slofjes weer in terug kunnen.

BIJ DEZE DAN OOK DE DRINGENDE VRAAG OM VAN DEZE BLAUWE SLOFJES GEBRUIK TE MAKEN!!

Dan hebben we tijdens de vergadering wat bestuurswisselingen doorgesproken welke tijdens de ledenvergadering akkoord bevonden zijn. De wisselingen zijn: Erik Hafkemeijer wordt secretaris van het bestuur, Erik Hafkemeijer treedt terug als voorzitter van de onderwaterhockey commissie en Jos Deelen wordt zijn opvolger.

Verder trekt Stephan v. Beek zich het einde van het seizoen terug als voorzitter waterpolocommissie en gaat hij de rol van voorzitter sponsoring op zich nemen. De plaats van Stephan binnen het waterpolo is op dit moment nog niet helemaal geregeld. Gesprekken zijn gaande en we hopen u binnenkort te laten weten wie die positie gaat in nemen. We zijn erg blij dat de positie en de invulling van de sponsorcommissie geregeld is. Deze functie wordt steeds belangrijker o.a. door de bezuinigingen van deze tijd.

Verder hebben we tijdens de jaarvergadering weer de nodige jubilarissen (25 jaar en 40 jaar lid van Njord) gehad en zijn tevens de nodige prestatiebekers uitgereikt. Voor allen van harte proficiat!

Dit jaar hebben sinds lange tijd weer wat leden van verdienste benoemd en dit op grond van het opzetten van een Njordkamp totaal. Wat voor ons een heel belangrijk punt is, is dat dit een kamp was voor alle leden van V.Z.V. Njord en niet voor een enkele commissie alleen. Het kamp was georganiseerd door 6 jonge leden en is zo’n succes geworden dat besloten is om ook in 2013 weer een Njordkamp te organiseren. Dit kamp zal gehouden worden van 20 tot en met 22 september a.s. NOTEER DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA.

Tot slot mogen we toch concluderen dat we over de gehele club heen de nodige positieve resultaten hebben kunnen behalen en de naam van Njord in positieve zin op de kaart hebben gezet. Een proficiat voor u allen is dan ook zeker van ons als bestuur op zijn plaats.
Een reden te meer om op deze voet door te gaan. Uiteraard kan dit alleen door inzet van vele vrijwilligers. SCHROOM NIET EN MELD U AAN!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.