Uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste leden en ouders/verzorgers, Het bestuur van de Veldhovense Zwem Vereniging Njord nodigt alle leden en ouders/verzorgers van leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.  De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 23 maart 2016 om 20.30 uur in wijkgebouw D’n Uitwijk (naast zwembad Den Ekkerman) te Veldhoven. Mocht u ...

Lees verder ->

Handleiding SportLinked - Waterpolo

Beste Waterpoloers, Graag willen wij jullie vragen je te registreren via de app Sportlinked (te vinden in de App- en Playstore) Daarbij is het belangrijk dat je het e-mail adres gebruikt waarmee je geregistreerd staat in Sportlink, bij twijfels graag contact opnemen met competitieleiderwp@vzvnjord.nl Bij het koppelen van je gegevens kun je het beste ...

Lees verder ->

Over de lijn diploma – Januari 2016

Over de lijn diploma - Januari 2016

DikkeduimJa, Ja , Jullie lezen het goed, de allerjongsten bij NJORD blijven maar doorgaan met het behalen van het “over de lijn-diploma”. De beenslag op de buik en op de rug moet helemaal goed zijn, crawlen benen op de buik en op de rug natuurlijk ook. Het onder water bewegen ...

Lees verder ->

MINI Polo Oktober

Ik vond het heel leuk dat we een toernooi hadden en dat je ook tegen je teammaten mocht waterpoloën (als tegenstander) HET WAS SUPER!!!!!!!! Groeten, Floor

Lees verder ->

Onderwaterhockey Njord 1

Teamfoto Op de achterste rij van links naar rechts: Jarno Dekkers, André Das, Bas Pulles, Ewout Borgers, Simon Kok Op de voorste rij van links naar rechts: Roger Cox, Jurriaan van Schaik, Ellen Hondong, Jos Deelen Niet op de foto maar wel teamgenoot: Marco Korsten

Lees verder ->

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste leden en ouders/verzorgers,

Het bestuur van de Veldhovense Zwem Vereniging Njord nodigt alle leden en ouders/verzorgers van leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

 De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 23 maart 2016 om 20.30 uur in wijkgebouw D’n Uitwijk (naast zwembad Den Ekkerman) te Veldhoven.
Mocht u / jij verhinderd zijn voor deze Algemene Ledenvergadering, dan graag afmelden bij de voorzitter Piet van Gorp, e-mail: voorzitter@vzvnjord.nl
Wilt u / jij van tevoren de vergaderstukken ontvangen, stuur dan een e-mail met dit verzoek naar voorzitter@vzvnjord.nl. Deze worden circa twee weken voor de vergadering per mail toegestuurd.

Agenda jaarlijkse Algemene Ledenvergadering V.Z.V. Njord – 23 maart 2016

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen, ingekomen stukken.
 3. Vaststelling en goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 25 maart 2015.
 4. Uitreiking bekers en prestatiemedailles.
 5. Huldiging jubilarissen.
 6. Eventuele benoeming Ereleden en Leden van verdienste.
 7. Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2015 van de secretaris.
 8. Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2015 van de penningmeester.
 9. Verslaggeving van de financiële commissie 2015.
 10. Decharge penningmeester.
 11. Vaststelling en goedkeuring van de begroting 2016.
 12. Vaststelling en goedkeuring jaarverslagen 2015 van:
 • Commissie sponsoring
 • Commissie recreatieve activiteiten
 • Commissie elementair zwemmen
 • Commissie onderwaterhockey
 • Commissie waterpolo
 • Commissie wedstrijdzwemmen
 1. Decharge bestuur.
 2. Benoeming financiële commissie
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 
Namens het bestuur,

Piet van Gorp, voorzitter

Handleiding SportLinked – Waterpolo

Beste Waterpoloers, Graag willen wij jullie vragen je te registreren via de app Sportlinked (te vinden in de App- en Playstore) Daarbij is het belangrijk dat je het e-mail adres gebruikt waarmee je geregistreerd staat in Sportlink, bij twijfels graag contact opnemen met competitieleiderwp@vzvnjord.nl Bij het koppelen van je gegevens kun … Lees verder

Over de lijn diploma – Januari 2016

DikkeduimJa, Ja , Jullie lezen het goed, de allerjongsten bij NJORD blijven maar doorgaan met het behalen van het “over de lijn-diploma”. De beenslag op de buik en op de rug moet helemaal goed zijn, crawlen benen op de buik en op de rug natuurlijk ook. Het onder water bewegen … Lees verder

MINI Polo Oktober

Ik vond het heel leuk dat we een toernooi hadden en dat je ook tegen je teammaten mocht waterpoloën (als tegenstander) HET WAS SUPER!!!!!!!! Groeten, Floor

Onderwaterhockey Njord 1

Teamfoto Op de achterste rij van links naar rechts: Jarno Dekkers, André Das, Bas Pulles, Ewout Borgers, Simon Kok Op de voorste rij van links naar rechts: Roger Cox, Jurriaan van Schaik, Ellen Hondong, Jos Deelen Niet op de foto maar wel teamgenoot: Marco Korsten