Sporten en Intimidatie

intimidatie

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we als bestuur van V.Z.V. Njord er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, hoeft dit niet altijd zo het geval te zijn. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. Mocht zich onverhoopt ongewenst gedrag binnen V.Z.V. Njord aan de orde komen, dan verzoeken wij u dringend DIREKT contact op te nemen met één van onze 2 vertrouwenspersonen, Anne en Ad. Wij benadrukken, dat ook jongere jeugdleden, of hun ouders namens hen, hiervan gebruik kunnen maken. Ze zijn te bereiken op de volgende mailadressen:vertrouwenscontact-anne@vzvnjord.nl en vertrouwenscontact-ad@vzvnjord.nl

Daarnaast conformeren zowel de KNZB als V.Z.V. Njord zich aan het beleid van NOC*NSF en is er ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900 – 2025590. En vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van de vereniging. Tevens wordt in het Q-reglement van de KNZB aandacht besteed aan preventie van seksuele intimidatie middels de beroepscode en de gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie. Via de website  www.watisjouwgrens.nl van NOC*NSF kunt u hierover allerlei informatie vinden.

Reacties zijn gesloten.